Avaleht
Uudised
Viljandi praostkond
Juhid ja töötegijad
Praost ja abipraost
Teised töötegijad
Praostkonna nõukogu
Praostkonna sinod
Kogudused
Vaimulikud
Jumalateenistused
Leer
Kiriklikud talitused
Muusika
Traditsioonid
Koostööpartnerid
Jutlused ja tekstid
Galerii
 
 
JUHID JA TööTEGIJAD - Teised töötegijad


Praostkonna muusikasekretär Merike Saaremets ja Suure-Jaani vaimulik Kristi Sääsk

Praostkonna töötegijad on praostkonna muusikasekretär Merike Saaremets (alates 1.03.2013) ja praostkonna sekretär Toivo Vilumaa, kes töötab  sekretärina alates 28.04.1992;

Muusikasekretär koordineerib ja toetab kogudustes tehtavat muusikatööd, koostab selle põhjal aruandeid Kirikumuusika Liidule, omab ülevaadet koguduste kooride tegevusest ning orelite seisukorrast.

Praostkonna sekretäri tööülesanded on muu hulgas praostkonna vaimulike koosolekute, nõukogu koosolekute,  sinodi  koosoleku assisteerimine ja protokollimine. Praostkonna sõnalise aruande  koostamine,  eelarve koostamine ja  eelarve täitmise jälgimine.   Praostkonna visitatsiooni  ettevalmistamine, assisteerimine ja  protokollimine. Kodulehe ja teadetetahvli  haldamine ja praosti assisteerimine välissuhtluse korraldamisel.

|↑ üles|  
Pikk 6, 71003 Viljandi  | viljandi@eelk.ee