Avaleht
Uudised
Viljandi praostkond
Juhid ja töötegijad
Kogudused
Vaimulikud
Jumalateenistused
Leer
Kiriklikud talitused
Ristimine
Lapse ristimine
Täiskasvanu ristimine
Konfirmatsioon
Laulatus
Matus
Piht
Õnnistamised
Muusika
Traditsioonid
Koostööpartnerid
Jutlused ja tekstid
Galerii
 
 
KIRIKLIKUD TALITUSED - Ristimine - Lapse ristimine

Lapse ristimise eelduseks on, et vähemalt üks tema vanematest (või hooldajatest) peab olema Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku täisõiguslik, s.t ristitud ja konfirmeeritud liige. Lapse ristimine rajaneb tema vanemate soovile, otsusele ja usule, mis tähendabki seda, et vanemad peavad olema ise selle kiriku – Jumala perekonna – liikmed, kus nad tahavad pakkuda vaimset kodu oma lapsele.

On loomulik, et kristlased ristivad oma lapse nii ruttu kui võimalik, soovitavalt esimestel elukuudel. Ei maksa karta, et lapse ristimine piirab tema hilisemat valikuvabadust – täiskasvanuks saades otsustab ta niikuinii iseseisvalt, kas ta tahab tulla leerikooli ja saada kiriku täisõiguslikuks liikmeks. Samas ei ole õige jätta last ilma ristimistalitusel pakutavast Jumala armust ja lunastusest, mis annab tema kasvamisele ja arengule viljaka vaimse pinnase.

Lapsele valitakse ristivanemad ehk vaderid (vähemalt kaks, soovitavalt kolm) Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku liikmete täisõiguslike (ristitud ja leeritatud) liikmete hulgast. Ristivanemaks võib olla ka mõne teise kiriku (nt roomakatoliku, õigeusu, metodisti vm) liige eeldusel, et selles kirikus tunnistatakse lasteristimist.

Ristivanemate ülesandeks on oma ristilapse eest palvetada, olla toeks tema vanematele lapse kristlikul kasvatamisel ja aidata tal jõuda konfirmatsioonini, kus ta iseseisvalt kristlikku usku tunnistab.

Kui lapse ristivanemaks soovitakse tuttavat või perekonnasõpra, kes ei ole ristitud või konfirmeeritud, siis peaks viimane kõigepealt läbima ristimiseelse õpetuse (leerikoolis või individuaalprogrammi alusel) ning saama seejärel ise ristitud ja konfirmeeritud.

Ühel inimesel võib olla mitu ristilast.

Ristimine toimub kas pühapäevasel jumalateenistusel või eraldi talitusena.

Ristimistalituse aja, koha ja täpse ülesehituse osas lepitakse kokku vaimulikuga. Teata soovist ristida oma laps (lapsed) koguduse õpetajale!

|↑ üles|  
Pikk 6, 71003 Viljandi  | viljandi@eelk.ee