Avaleht
Uudised
Viljandi praostkond
Juhid ja töötegijad
Kogudused
Vaimulikud
Jumalateenistused
Leer
Kiriklikud talitused
Ristimine
Lapse ristimine
Täiskasvanu ristimine
Konfirmatsioon
Laulatus
Matus
Piht
Õnnistamised
Muusika
Traditsioonid
Koostööpartnerid
Jutlused ja tekstid
Galerii
 
 
KIRIKLIKUD TALITUSED - Ristimine

Ristimine on esimene ja ainukordne sakrament, mis rajaneb Jeesuse käsul  ja tõotusel:  Minule on antud kõik meelevald taevas ja maa peal. Minge siis, tehke jüngriteks kõik rahvad, ristides neid Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimesse ja õpetades neid pidama kõike, mida mina olen teil käskinud! Ja vaata, mina olen iga päev teie juures ajastu lõpuni (Matteuse 28: 18-20). Ristimise kaudu kingib Jumal inimesele õndsuseks hädavajalikku armu. Ristitav ühendatakse Kristusega, kes on ristilöödud ja ülestõusnud Issand, ning võetakse vastu kristliku Kiriku osadusse.

Inimene võtab ristimises sisalduva pääste vastu usus. Ristimine kohustab inimest terve elu kasvama Kristuses, elama meeleparanduses, lootma Kristusele ja elama Tema eeskuju järgi. Lapse ristimisel võtavad vanemad ja ristivanemad endale kohustuse kasvatada last kristlikus usus.

Ristimine toimetatakse veega Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimesse.

|↑ üles|  
Pikk 6, 71003 Viljandi  | viljandi@eelk.ee