Avaleht
Uudised
Viljandi praostkond
Juhid ja töötegijad
Kogudused
Vaimulikud
Jumalateenistused
Leer
Kiriklikud talitused
Muusika
Traditsioonid
Koostööpartnerid
Jutlused ja tekstid
Galerii
 
 
KOGUDUSED

KÕPU Peetri
reg nr 80211082

Pärnu mnt 1, 71201 Kõpu, Viljandimaa
tel 5348 5573, e-post: kopu@eelk.ee

EE161010302004842004 SEB

EE662200221046240412 Swedbank

Jumalateenistus: pühapäeviti ja kirikupühadel kell 11 või vastavalt kavale

Avatud: Kirik on avatud palvuste, jumalateenistuste ja teiste väljakuulutatud ürituste ajal. Suvel on kirik teelistele avatud juunist septembrini. Teistel aegadel palume pöörduda koguduse õpetaja poole.

KOGUDUSE VAIMULIK

õp Hedi Vilumaa »
tel 5348 5573, epost: hedi.vilumaa@eelk.ee

* * *

Tänu koguduse projektide toetamise eest! Suuremad projektid viimastel aastatel:

VALGUSTATUD JA TURVALINE KOGUKONNAKESKUS KÕPUS

Projekti tegevused: kirikusse soetatakse ja paigaldatakse valveseadmestik ja -kaamerad ning seina- ja siinvalgustid.

Periood: 03.04.2023-03.04.2024

Toetajad: KOP, Põhja-Sakala vald, annetajad, vabatahtlikud.

 

TUGEV RÕDU JA KORRAS EPITAAFID KÕPU KIRIKUS

Projekti tegevused: Koostatakse kirikusaali restaureerimise tegevuskava ning teostatakse rõdu kandevkonstruktsiooni ja sammastiku korrastamine. Kuna nii rõdu sambad kui ka kirikupingid toetuvad samale alusele, monteeritakse esmalt lahti kirikupingid. Põranda puittalad asendatakse, rõdu sambad korrastatakse, vajunud rõdu saab õigesse paika tagasi. Tellispõrand korrastatakse ja pingid asetatakse samale kohale tagasi. Korrastatakse 3 epitaafide kappi.

Periood: 11.04.2022 – 10.04.2024

Toetajad: PRIA Leader ja Põhja-Sakala vald.

 

KÕPU AARDED KORDA JA SÄRAMA! Projekti tegevused: kiriku idaseina sammasportikuse korrastamine; maali uuringud ja korrastamine ning valgustite soetamine. Periood 2021-2022. Toetajad: PRIA Leader ja Põhja-Sakala vald.

KELLAHÄÄL KUTSUB ÕUE… Projekti tegevused: Kõpu kiriku tornikellade ansambli koostamine ja kellade digitaalse helistamissüsteemi soetamine. Periood 2022-2024. Toetajad: PRIA Leader ja Põhja-Sakala vald.

KÕPU KIRIKU ALTARIMAALI RAAMI KONSERVEERIMINE. Periood 2022. Toetajad: Muinsuskaitseamet ja Põhja-Sakala vald.

Kogukonnatöö vahendid (käärkambri kamin ning kirikupargi ja koguduse maade hooldamise vahendid) Kõpus 2018-2020 - toetajad: PRIA Leader ja Põhja-Sakala vald

Kõpu kiriku panduse ehitus 2020 - toetajad: PRIA Leader ja Põhja-Sakala vald

Kõpu kirikupargi ehitus ja inventar 2018-2020 -  toetajad: PRIA Leader, Põhja-Sakala vald, MTÜ Eesti Külaliikumine Kodukant, KOP, annetajad ja vabatahtlikud

Kõpu kiriku pikihoone fassaadi hooldusremont 2018 - toetajad: PRIA Leader ja Põhja-Sakala vald, annetajad

Kõikide projektide juures on koguduse omaosaluse tasumist toetanud lahked annetajad. Suur tänu igale annetajale!

 

Kirik ja kogudus
1481 on Kõpu esmamainimise aasta. 1669 andis Rootsi valitsus käsu ehitada Kõppu pühakoda. Esimene puukabel valmis 1674, teine ehitati selle lagunedes 1780. Praegune kivikirik valmis 1821-1825, algselt puust harjatorniga. Tööde algusaeg 1821 on märgitud pikihoone lääneküljele. 1844 toodi Viljandi Jaani kirikust Kõppu esimene orel. Ilmselt sel ajal paigutati kirikusse ka altarimaal „Laske lastel minu juurde tulla“, mis on sisult Eestis harvaesinev. Arvatav autor on Friedrich Ludwig von Maydell. 1866-1867 ehitas meister Guido Knauff kirikusse 8 registriga uue oreli, mis on kasutusel tänaseni.
1892 tehti kirikus suur siseremont; kivist kirikutorn valmis 1906, mille järel korrastati kiriku interjöör. Kiriku praegune ilme pärineb suures osas neist aegadest. Väikeses romantilises maakirikus on säilinud ainulaadne klassitsistlik altarisein, tellispõrand, küünlalühtrid jm. Kirikusaali seintel on Kõpu mõisnike von Strykkide ja köster Austeri epitaafid. Uute kirikutekstiilide autor on tekstiilikunstnik Reet Talimaa. Käärkambris asub Elma Tomson-von Stryki altarimaal “Kristuse kirgastumine”.
1911 moodustati iseseisev Kõpu kihelkond ja kogudus; kuhu kuulusid Kõpu külad, Metsküla, Tohvri ja Puiatu alad. Koguduse liikmeid oli tollal 3900. 1940 kaotas kogudus suure osa oma varast, sõjas hävis pea kogu arhiiv. Peale sõda ja küüditamisi kahanes nii kihelkonna elanike kui koguduseliikmete arv. 1946-1990 oli liikmeid 60-169. Tänapäeval kuuluvad kogudusse ristitud lapsed ning ristitud ja leeritatud täiskasvanud. 2021 on koguduses  ca 200 liiget. 

Koguduse põhiülesanne on kuulutada Jumala sõna ja jagada sakramente. Koguduse elu ja mitmekülgse tegevuse keskmeks on pühapäevane armulauaga jumalateenistus. 
Kõpu kirik ja kogudus on oma kihelkonna rahvale lapseeast alates tuttav, vajalik ja turvaline paik. Inimestel on kirikuga isiklik positiivne kogemus ja kontakt, koguduse tegevust tuntakse kohalikus elus hästi. Kogudus on ka osa üleilmsest kirikust; ta palvetab, kuulutab Jumala sõna ja jagab sakramente – hoides loodut ja teenides ühiskonda. Kogudus on kui perekond, kus valitsevad Jumala ligiolu ja pühadus, isiklik usk ja koostöö kogukonnas, kus hoitakse omakultuuri (EELK Kõpu Peetri koguduse Arengukava 2019-2025).

PRIA projektid 01.09.2017-31.03.2010

PRIA Leaderi projekt „Kõpu kiriku rõdusaali ja IT vahendid kogukonnatöö heaks“  

 

← tagasi   ↑ üles
Pikk 6, 71003 Viljandi  | viljandi@eelk.ee