Avaleht
Uudised
Viljandi praostkond
Juhid ja töötegijad
Kogudused
Vaimulikud
Jumalateenistused
Leer
Kiriklikud talitused
Ristimine
Konfirmatsioon
Laulatus
Matus
Piht
Õnnistamised
Muusika
Traditsioonid
Koostööpartnerid
Jutlused ja tekstid
Galerii
 
 
KIRIKLIKUD TALITUSED - Laulatus

Mehe ja naise vaheline abielu rajaneb Jumala poolt loomises seatud korral. Jumal lõi inimese meheks ja naiseks ja asetas nad elama teineteise kõrvale vastastikuses armastuses. Abielu on abikaasadele nii Jumala kingitus kui ka ülesanne, milles mees ja naine annavad teineteisele ainuõiguse teineteist toetada ja teenida ning kasvatada üheskoos lapsi.

Kiriklikul abielu sõlmimisel tõotavad mees ja naine teineteist armastada ja austada kuni elu lõpuni. Abielu püsimine ja õnn rajanevad abikaasade vastastikusel ennastsalgaval armastusel, mõistmisel, teenimisel, andestusel ja meeleparandusel. Nagu Kristus on andnud end ristikogudusele, nõnda tuleb ka abikaasadel Kristuse eeskujul elada teineteise heaks. Abielutõotus kehtib kuni abikaasa surmani.

Laulatusel sõlmivad mees ja naine omavahel abieluliidu, millega pruutpaar seob ennast jäädavaks ja lahutamatuks kooseluks. Vaimulik on kirikupoolne tunnistaja ja liidulepingu seaduslikkuse kinnitaja. Lisaks on laulatus eestpalve- ja õnnistamistalitus, millega pruutpaar ja temaga koos laulatusele kogunenud kogudus palub abielutõotuse täitmiseks Jumala õnnistust.

Kirikliku laulatuse eelduseks on, et nii mees kui naine on Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku täisõiguslikud (ristitud ja konfirmeeritud) liikmed. Kui üks või mõlemad abielluda soovijad on konfirmeerimata, siis tuleb neil esmalt läbida leerikool või ristimisele ja konfirmatsioonile eelnev õpe individuaalprogrammi ulatuses.

Kui üks abielluda soovijatest on mõne teise kristliku kiriku (roomakatoliku, õigeusu, baptisti vm) kiriku liige, siis lepitakse laulatustalituse läbiviimise kord kokku mõlema kiriku vaimulikega.

Vastava koolituse läbinud  vaimulikul on õigus abielu ka registreerida. Kirikuõpetaja registreerib abielu kas enne laulatust või laulatustalituse käigus.

Abielu sõlmimise tingimused ja vajalikud dokumendid on loetletud http://www.eelk.ee/t-abielu.html

On väga hea, kui teavitad õpetajat aegsasti oma soovist kirikus abielluda. Kui mõlemad abiellu astujad on ristitud ja konfirmeeritud, peaks kirikuõpetajaga laulatuse asjus ühendust võtma vähemalt 1-2 kuud enne planeeritud pulmapäeva; kui laulatusele eelneb ka ristimine ja konfirmatsioon, on õige aeg tulla kirikuõpetajaga nõu pidama vähemalt 4-6 kuud enne pulmi.

Kui mees ja naine on juba aastaid või aastakümneid elanud registreeritud abielus, võib vaimulik läbi viia abielu õnnistamise talituse. Kunagi pole hilja oma elu (ja ka abielu) Jumala hoolde usaldada ning sellele Temalt õnnistust ja kaitset paluda.

|↑ üles|  
Pikk 6, 71003 Viljandi  | viljandi@eelk.ee