Avaleht
Uudised
Viljandi praostkond
Juhid ja töötegijad
Kogudused
Vaimulikud
Jumalateenistused
Leer
Kiriklikud talitused
Ristimine
Konfirmatsioon
Laulatus
Matus
Piht
Õnnistamised
Muusika
Traditsioonid
Koostööpartnerid
Jutlused ja tekstid
Galerii
 
 
KIRIKLIKUD TALITUSED - Matus

Kiriku õpetuse järgi tähendab surm Jumala kutsel ajast igavikku astumist.

Matus algab juba surija saatmise ja toetamisega. On loomulik, et surija juurde, kas koju või haiglasse, kutsutakse vaimulik. Tema võib surijat vaimulikult toetada, teda pihile võtta ja talle armulauasakramenti jagada. Pöördu julgesti koguduse õpetaja poole, kui Sinu peres valmistutakse lähedase inimese surmaks.

On loomulik, et iga ristitud inimene maetakse kiriklikult – ka siis, kui lahkunu ise ei ole selleks selgesõnaliselt soovi avaldanud. Isegi kui lahkunu ei ole olnud pidev kirikuskäija või tegus koguduse liige, on ta ristimise kaudu liidetud Jumala ja kirikuga. Ristimata inimese kirikliku matusetalituse üle otsustab koguduse õpetaja.

Kiriklik matus väärtustab iga inimest: iga inimelu on Jumala kink ning iga lahkunu on väärt, et ta sängitatakse korralikult ja väärikalt mulda. Matus on armastustegu ka lahkunu omaste ja kõigi matuseliste suhtes. Nemad vajavad lohutust ja tuge surma tunnistamisel ning ülestõusmisusu ja igavese elu lootuse kinnitamist.

Kristlik matus tähendab surma ja kaduvuse tunnistamist, tänu ja palvet lahkunu eest. Tähtis on hingehoid: lohutus, evangeeliumi kuulutamine, lootus, ülestõusmisusu tugevdamine ning üleskutse oma elu targalt kasutada.

Matusetalitus toimub soovitatavalt kirikus, aga seda võib pidada ka lahkunu kodus, kabelis või haual. Matusetalitusele järgneb muldasängitamine haual või tuhastamine. Kirik aktsepteerib tuhastamist, kuid matusetalitus ise peaks toimuma enne tuhastamist. Urni mulda sängitades peetakse haual veel lühike palvus lähemate pereliikmete ringis.  

Matusetalitusele kirikus võib eelneda lahkunu kodust ärasaatmise talitus.

Iga kiriklikult maetud inimest mälestatakse matusetalitusele järgneval pühapäeval koguduse  jumalateenistusel. Vastavalt kohalikule tavale mälestatakse lahkunuid ka kalmistupühal, hingedepäeval, igavikupühal ja vana-aasta õhtul. Mälestamine tähendab lahkunu meenutamist tänus ja eestpalves.

Matusetalituseks valmistudes võta ühendust koguduse õpetajaga, et kõik matusega seonduv aegsasti läbi arutada.

|↑ üles|  
Pikk 6, 71003 Viljandi  | viljandi@eelk.ee