Avaleht
Uudised
Viljandi praostkond
Juhid ja töötegijad
Kogudused
Vaimulikud
Jumalateenistused
Leer
Kiriklikud talitused
Muusika
Traditsioonid
Koostööpartnerid
Jutlused ja tekstid
Galerii
 
 
MUUSIKA


Helme koor Sillervo
Mitmekülgne liturgia, jutluse ja kirikulaulu abimaterjal ning muusika repertuaar on aluseks jumalateenistuselu arengule ja koostööle kirikutöö valdkondades.
 
Oline roll koguduse muusikategevuses on meie kirikute orelitel. Viljandi praostkond võib olla uhke nii mõnegi heakõlalise pilli üle: Halliste kirikus on lisaks heas seisus firma “Allen” kahe manuaali ja 43 elektroonilisele (digitaalsele) orelile ka töökorras “Estonia” kontsertklaver. Helme kirikus on peale harmooniumite (üks suuremas, teine väiksemas saalis) 2002. aastal Norrast toodud elektriorel, mille Hardo Kriisa seadis töökorda 2003. aasta suvel. 2001. aastal Soomest saadud harmoonium, mida hooldas 2003. aastal jällegi H. Kriisa, asub Riidaja kabelis. Karksi kirikus on orel (E. C. Kessler ja F. W. Müllverstedt) heas korras (hooldustöid on teinud Olev Kents), kuigi kinnitamist vajavad pedaali puitvilede klotsid. Kogudusel on ka töökorras süntesaator. Kolga-Jaani tubaoreli lõõts on endiselt korrast ära. Paistu kirikus on üks orel (A. Terkmann, pneumaatilise traktuuriga, 2 manuaali ja 24 registriga) ja 2 harmooniumi. Aruandeaastal hooldas orelit O. Kents. Pilistvere orel on 20 registri, 2 manuaali ja pedaaliga 1895. aastal firma “Sauer” poolt ehitatud instrument. Põltsamaa kiriku orel (W. Sauer) on 28 registri, 2 manuaali ja pedaaliga kõrgel tasemel ehitusega ja hea intonatsiooniga pill, mida kasutatakse lisaks jumalateenistustele ja talitustele ka kontserttegevuses. Suure-Jaani kiriku orel (vennad Kriisad) on väga heas seisukorras kontsertpill.Taagepera kiriku orel (Kessler, 1863) on ühe manuaali ja 5 registriga (korras) instrument. Tarvastu kirikus on suur orel (Terkmann, 2 manuaali, 22 registrit) ja väike 2 registriga koduorel. Viljandi Jaani kiriku orelil on elektropneumaatiline traktuur, 26 registrit ja 1 transmissioonregister, 3 manuaali ja pedaal. Viljandi Pauluse kiriku oreli (Knauff, 1866) seisukorda võib tänu pidevale kasutusele “nii koguduse jumalateenistusliku elu teenimisel, kiriklike talituste muusika kujundamisel kui ka kontsertpillina”, hinnata stabiilseks. Koguduse kasutuses on ka heakõlaline “Estonia” kontsertklaver, süntesaator ja harmoonium.
|↑ üles|  
Pikk 6, 71003 Viljandi  | viljandi@eelk.ee