Avaleht
Uudised
Viljandi praostkond
Juhid ja töötegijad
Kogudused
Vaimulikud
Jumalateenistused
Leer
Kiriklikud talitused
Muusika
Traditsioonid
Koostööpartnerid
Jutlused ja tekstid
Galerii
 
 
UUDISED
VILJANDI JAANI KOGUDUS ANNAB ESIMESED TÄNUMEDALID JAAN TAMMSALULE JA LEILI WEIDEBAUMILE.
27.12.2022 kell 17.00

Viljandi Jaani kirik on ligi seitsme ja poole sajandi pikkuse ajalooga hansalinnas Viljandis mitte ainult kõige vanem pühakoda, vaid ka kõige vanem hoone, mis tänase päevani tegutseb oma algsetes funktsioonides. 1466-1472 Püha Frantsiskuse ordu kloostrikirikuna rajatud pühakoda jätkas reformatsiooni tulles oma tegevust luterliku linnakirikuna ning on sõdades ja tulekahjudes saadud purustuste järel ikka ja jälle üles ehitatud. 1952 võõrandas nõukogude võim Jaani kiriku koguduselt ja muutis selle kaubalaoks. 1991. aastal Jaani kogudus taastati ning 1992. aastal pühitseti Jaani kirik taas pühakojana koguduse ja linnarahva kasutusse.

 

Aastail 2022-2023 tähistab Viljandi Jaani kogudus erinevate sündmustega Jaani kiriku ja koguduse 550. juubelit. Tänavu on juubeliaasta raames toimunud mitmeid ettevõtmisi: 14.-15. mail 26 tundi väldanud koraalimaraton, suvel Vabaduse platsil avatud näitus „Kirik linna südames“, laste ja noorte omaloominguliste laulude konkurss PÄIKESELAUL 2022, frantsiskusepäeva konverents jt. Juubeliaastal asutas koguduse nõukogu EELK Viljandi Jaani koguduse tänumedali, mida hakatakse koguduse õpetaja ettepanekul nõukogu poolt andma isikutele, kes on oma tegevusega edendanud kristlikke väärtusi ning andnud märkimisväärse panuse Viljandi Jaani koguduse ja Viljandi linna heaks. Esimeste tänumedalid otsustas koguduse nõukogu anda Jaan Tammsalule ja Leili Weidebaumile.

 

Jaan Tammsalu oli Viljandi Jaani koguduse õpetaja aastail 1992-2004. Aastail 1997-2004 oli ta Viljandi praostkonna praost, alates 2004 on Tammsalu Tallinna Jaani koguduse õpetaja ning alates 2007 Tallinna praostkonna praost.

Tammsalu osales aktiivselt ka Viljandi linnajuhtimises, olles Viljandi linnavolikogu liige aastail 1996-2002. Õpetaja Tammsalu eestvõttel sai läbi viidud suur hulk kiriku taastamistöödest, sh keldrisaali remont, uue altari ja ristimiskivi soetamine, lisaks suur hulk  teisi sise-ja välistöid. Kiriku ja koguduse taastamise järel alustasid õpetaja Jaan Tammsalu eestvõttel aktiivset tegevust koguduse laste- ja noortetöö ning muusikatöö. Kogudusega liitus läbi leerikooli suur hulk inimesi.

Jaan Tammsalu on aastate jooksul välja andnud mitmeid raamatuid, tuntumad neist on 4 raamatut „Vaimulikke mõtisklusi“.

 

Leili Weidebaum on Viljandi Jaani koguduse liige aastast 1993, aastail 1993-2005 oli ta koguduse perenaise ja sekretäri ametis õpetaja Tammsalu parem käsi. Leili tegi koos õpetaja Jaan Tammsaluga läbi kõik pühakoja taastamise etapid: pidev ehitus- ja korrastustöö, mille tulemusena said valmis kirikusaal ja abiruumid, uus orel, dolomiidist altar, tornikell ja vitraa˛aknad. Kirikuaias külvati muru, rajati lillepeenrad ning istutati hekk.  Leili Weidebaum oli koguduse nõukogu liige aastatel 2016-2019, laulis aastaid koguduse naisansamblis „Iris“ ning oli ka koorivanemaks. Pensionipõlves on Leili olnud suviseks kirikuvalvuriks. Praegugi võtab Leili osa koguduse ettevõtmistest ning osaleb aktiivselt eakate pärastlõunatel. Leili Weidebaumile on südameasjaks mulgi keel ja meel: ta on Mulkide Seltsi aktiivne liige ning Mulkide Almanaki toimetuskolleegiumi liige selle taasilmumisest alates (1992) ning Viljandi mulkide kogukonna pealik.

 

Viljandi Jaani koguduse õpetaja Marko Tiitus avaldab heameelt, et koguduse esimeste tänumedalite omanikeks saavad just Tammsalu ja Weidebaum. „Ilma nende kahe inimese töö, hoole, ja armastuseta ei oleks meil praegu niisugust Jaani kirikut ja kogudust.“ ütles Tiitus. „Tegemist on pikaajalise pühendumisega, nad mõlemad on andnud olulise osa oma elust ja armastusest Viljandile ja Jaani kogudusele. Nad on teinud seda koos, üksteist toetades ja täiendades, ning seetõttu on sümboolne, et me saame nad koos kutsuda koguduse juubeliaastal tänumedaleid vastu võtma.“

 

Viljandi Jaani koguduse tänumedali kujunduse autor on Tõnno Habicht. Tänumedalil kujutatakse Viljandi Jaani kiriku nimipühakute Püha Frantsiskuse ja Püha Johannesega seotud sümboleid: Püha Frantsiskuse sümbolitena T-kujulist risti, lilli, linde ja pruuni värvi ning Püha Johannese sümbolitena raamatut, kirjasulge, kotkatiibu ja rohelist värvi. Tervikuna moodustavad erinevad sümbolid ladina risti alusel oleva lille.

 

Info:
Marko Tiitus
Praost
e-post: Marko.tiitus@eelk.ee
tel 53413394

← kõik uudised   ↑ üles
Pikk 6, 71003 Viljandi  | viljandi@eelk.ee