Avaleht
Uudised
Viljandi praostkond
Juhid ja töötegijad
Kogudused
Vaimulikud
Jumalateenistused
Leer
Kiriklikud talitused
Muusika
Traditsioonid
Koostööpartnerid
Jutlused ja tekstid
Galerii
 
 
UUDISED
IN MEMORIAM RAIVO ASUKÜLA 28.02.1948 - 16.08.2023
23.08.2023

Aja ja igaviku Jumal on kutsunud enese juurde vaimuliku,

reservohvitseri ja kaitseliitlase Raivo Asuküla, kes oli 27 aastat Paistu
Maarja koguduse õpetaja ja hingekarjane.
Raivo Asuküla sündis 28.02.1948 Tartumaal Ahjas. Ta leeritati
1972. aastal Vastseliina koguduses.
Õpingute ajal Tihemetsa Sovhoostehnikumis tutvus Raivo
legendaarse Saarde koguduse õpetaja ja teoloogiaprofessori Elmar
Salumaaga ning sellest tutvusest innustatuna alustas ta 1980. aastal
õpinguid EELK Usuteaduse Instituudis. Peale instituudi lõpetamist
ordineeriti Raivo Asuküla 28.02.1990 EELK aseõpetajaks ning 21.09.1990
anti talle õpetaja õigused ja ametirist.
Raivo Asuküla teenistuskäik Eesti Kirikus oli lihtne – ta teenis
aastail 1990-2017 järjepidevalt EELK Paistu kogudust, olles selle
koguduse hingekarjane ühtekokku 27 aastat. Sellesse aega jäi mitmeid
suuri ja murrangulisi muutusi nii kiriku kui kogu rahva elus, mis mõjutasid
ka Raivo tööd ja teenimist – omariikluse ja vaba rahvakiriku taastamine,
kogudusele tagastatud varade haldamine, paljude inimeste ristimine,
leeritamine ja laulatamine, pühapäevakooli ja kirikliku diakooniatöö
ülesehitamine.
Raivo Asuküla ametiajal tehti Paistu kirikus mitmeid suuremaid ja
väiksemaid remonditöid. 2005. aasta jaanuaritormis kaotas kirik juba
vahetatud katuse ning see oli vaja uuesti ehitada. Praktilise meelega ja tööd
mittekartvana asus Raivo taastama ka Mõisaküla kirikut, mille
hooldajaõpetaja ta oli aastatel 1991–1996.
Aastatel 1992–1994 oli Raivo Asuküla EELK kirikukogu liige.
Emerituuri siirdus Raivo Asuküla 01.02.2017, jätkates veel mitme aasta
vältel Paistu pastoraadis palvetundide pidamist.
Lisaks koguduseõpetaja tööle pidas Raivo Asuküla muidki ameteid.
1990. aastatel töötas ta mõnda aega vanglakaplanina Viljandi
Noortevanglas, aastail 1994-1998 oli ta Ramsi Lasteaed-Algkooli juhataja.

Raivo Asuküla jaoks olid väga olulised isamaalisus ja riigikaitse. Ta
oli Kaitseliidu liige alates 24.02.1992, alustades malevlasena Sakala
maleva Karksi malevkonnas, tegutsedes hiljem ka rühmapealiku ja
laskeinstruktorina. Aastatel 2010-2012 oli ta Karksi malevkonna pealik.
Tema laskeoskust on hinnatud Kaitseliidu esiküti märgiga.
Raivo Asuküla osales 1997. a suvel teisel reservkaplanite kursusel
KOK-2, mille lõpetamisel andis president Lennart Meri talle lipniku
auastme. 1998-2012 oli Raivo Asuküla Sakala maleva kaplan. Viimased
10 aastat kuulus ta Tartu maleva akadeemilise malevkonna ridadesse.
Raivo oli ka Eesti Reservohvitseride Kogu liige. Aastal 2008 ülendati
Raivo Asuküla leitnandiks.
Vaimuliku, Eesti reservohvitseri ja kaitseliitlasena on Raivo Asuküla
olnud eestvedajaks ja toetajaks paljude maamärkide püstitamisel, et
väärtustada meie ajalugu ja Eesti vabaduse eest võidelnute mälestust:
Paistu Vabadussammas kirikuaias ja Paistu kihelkonnast Vabadussõjas
langenute mälestustahvlid Paistu Maarja kirikus, metsavendade
ümbermatmine ja mälestusmärk kirikuaias, Paistu esmamainimise
mälestuskivi, pastor Jaan Bergmanni mälestuspink jpm.
Raivo Asuküla panust vabatahtliku kaitseliitlase ja kaplanina on
tunnustatud Sakala maleva kotka rinnamärgiga (1998), Kaitseliidu
teenetemedali III klassi (2002) ja Valgeristi III klassi (2008), samuti
EROK rinnamärgi ning teiste Eesti ja Soome aumärkidega. Kirik on Raivo
Asuküla tööd hinnanud EELK teeneteristi tunnustusmärgiga (2017).
Ametikaaslased jäävad Raivo Asuküla meenutama kui tõelist
Kristuse sõdurit, kes oli alati valmis vastama Jumala kutsele ja täitma oma
kohust nii kiriku kui isamaa ees. Raivo võis mõnikord olla karuse
ütlemisega, kuid ta oli alati siiras ning ustav oma seisukohtadele ja
tõekspidamistele. Alandlikkus Jumala ees ning sügav ja nüansirikas
huumorimeel aitasid tal taluda erinevaid raskusi ja pingeid vaimulikutöös
ning vapralt võidelda raske haigusega oma viimastel eluaastatel.
Raivo Asuküla ametiristile on graveeritud Ristija Johannese sõnad:
“Keegi ei suuda võtta midagi, kui see ei ole temale antud taevast.”
(Johannese evangeelium 3:27) Prohvetlikul kombel on need sõnad motoks
kogu Raivo elule: ta ei ehtinud end võõraste sulgedega ega igatsenud
kuulsust, aupaistet või kõrgeid ametiposte, kuid mis talle taevast antud oli

– hingekarjasena hoida ja teenida oma kogudust ja riiki – selles püsis ta
ustavana kuni viimase hingetõmbeni.
Mine oma Issanda rõõmupeole, kallis ametivend!
Raivo Asuküla ärasaatmine on kolmapäeval 23.08 kell 13.00 Paistu Maarja
kirikus.
EELK Paistu Maarja kogudus
EELK Viljandi praostkond
Kaitseliidu kaplaniteenistus

← kõik uudised   ↑ üles
Pikk 6, 71003 Viljandi  | viljandi@eelk.ee