Avaleht
Uudised
Viljandi praostkond
Juhid ja töötegijad
Kogudused
Vaimulikud
Jumalateenistused
Leer
Kiriklikud talitused
Muusika
Traditsioonid
Koostööpartnerid
Jutlused ja tekstid
Galerii
 
 
UUDISED
HANGE RAAMATUPIDAMISTEENUSE OSUTAMISEKS VILJANDI PRAOSTKONNA KOGUDUSTELE
06.12.2013
EELK Viljandi praostkond kuulutab välja hanke raamatupidamisteenuse osutamiseks praostkonna kogudustele.
 
Raamatupidamisteenus koosneb järgmistest toimingutest:

1.     Raamatupidamise teostamiseks kontoplaani koostamine

2.     Raamatupidamise siseeeskirjade koostamine

3.     Raamatupidamise dokumentide sorteerimine, töötlemine, konteerimine

4.     Raamatupidamise täielik analüütiline ja sünteetiline arvestus

5.     Põhivarade ja kulumi arvestus

6.     Palkade arvestus, palgalehtede koostamine ja väljastamine, töötajatele palgaõiendite koostamine

7.     Pearaamatu koostamine ja väljatrükk

8.     Haigekassale tööle võetud ja töölt vabastatud töötajate andmete esitamine

9.     Aruannete koostamine:

9.1  raamatupidamise statistilised aruanded

9.2  maksudeklaratsioonid

9.3  koguduse aastaruanne

9.4  eelarve täitmise kassapõhine aruanne

10.  Raamatupidamise algdokumentatsiooni säilitamine enda kontoris kuni selle üleandmiseni kliendile

11.  Koguduste majandustulemuste aruannete (sh igakuiste bilansside ja tulemiaruande ning eelarve täitmise aruande) esitamine kliendile iga kuu 20-ndaks kuupäevaks

12.  Raamatupidamist puudutava infoformatsiooni konfidentsiaalsuse tagamine

Koguduste raamatupidamistoimingute mahtusid kirjeldavad andmed (annetajate arv, palgasaajate arv, ostu- ja müügiarvete arv) on lisatud.

Pakkumuste esitamise tähtaeg on neljapäeval, 19. detsembril kell 12.00. Pakkumused esitada aadressil viljandi@eelk.ee

Info tel 53 413 394.

Raamatupidamishanke allüksused (.pdf) »

Info:
Marko Tiitus
praost
e-post: viljandi@eelk.ee
tel 53 413 394

← kõik uudised   ↑ üles
Pikk 6, 71003 Viljandi  | viljandi@eelk.ee