Avaleht
Uudised
Viljandi praostkond
Juhid ja töötegijad
Kogudused
Vaimulikud
Jumalateenistused
Leer
Kiriklikud talitused
Muusika
Traditsioonid
Koostööpartnerid
Jutlused ja tekstid
Galerii
 
 
UUDISED
JAANI LASTEMAJA LAPSEHOID KUTSUB 1.APRILLIL MÕTLEMA KRISTLIKUST ALUSHARIDUSEST
01.aprillil 2018

JAANI LASTEMAJA LAPSEHOID KUTSUB 1.APRILLIL MÕTLEMA KRISTLIKUST ALUSHARIDUSEST

 

Viljandi Jaani koguduse lapsehoid "Jaani Lastemaja" tähistab 5. sünnipäeva 1. aprillil toimuva mõttekojaga „Jaani Lastemaja kui kristliku alushariduse kandja Viljandis“ ning sünnipäevapeoga.

Jaani Lastemaja lapsehoid on viie tegevusaasta jooksul arenenud kaherühmaliseks tunnustatud alternatiiviks tavalasteaiale, pakkudes Viljandi vanalinnas lapsehoidu 20 lapsele vanuses 1,5-6 eluaastat. Siia saavad tulla päris pisikesed põnnid, kes teevad alles esimesi iseseisvaid samme väljaspool kodu, et omaealistega suhtlemist õppida ja koos areneda ning nad saavad jätkata lapsehoius kuni kooliminekuni. Jaani Lastemaja juhataja Mirjam Tiituse sõnul on möödunud sügisel avatud teine rühm 3-6-aastastele lastele end igati õigustanud ning pered on rahul pikemaajalise koostöö võimaluse üle Jaani Lastemajaga, et nende lapsed ei pea suuremaks kasvades harjumuspärast keskkonda uue vastu vahetama.

Lisaks vabale mängule toas ja õues tehakse mitmekülgseid eakohaseid arendavaid tegevusi ning sellega on loodud võimalused lapse terviklikus arenguks. Koolieelikutele toimub viimasel koolieelsel aastal kohapeal eelkool ning vanema rühma lapsed käivad ujumistundides Männimäe lasteaia basseinis. Sisuliselt järgime lapsehoius riiklikku alushariduse õppekava, lisades sellele kristlikud põhiväärtused ja hingehariduse.

Mitmed lapsevanemad on uurinud, kas vanemad peavad olema koguduse liikmed, et saaks lapse Jaani Lastemaja hoidu tuua. Kuigi tegemist on kogudusele kuuluva lapsehoiuga, ei ole Jaani koguduse õpetaja Marko Tiituse sõnul koguduse liikmeks olemine tingimus. Oluline on, et pere aktsepteerib kristlikku maailmavaadet ja on valmis koostööks kogudusega. Lisaks õppekäikudele, matkadele ja ühistele ettevõtmistele tähistatakse olulisemaid kiriku- ja rahvakalendri pühi.

1.aprillil kell 14-16 Viljandi Jaani kiriku keldrisaalis aset leidev mõttekoda „Jaani Lastemaja kui kristliku alushariduse kandja Viljandis“ keskendub väärtuspõhise alushariduse sisule ja eesmärkidele. Oma kogemusi ja visiooni jagavad taasiseseisvunud Eesti ühe esimese kristliku lasteasutuse, Tallinna Kaarli Kooli (hõlmab nii lasteaeda kui põhikooli) direktor Signe Aus ning õppejuht Helen Treier. Waldorflasteaia kui samuti alternatiivse alushariduse olemust tutvustab juhataja Külli Saul. Jaani Lastemaja senistest arengutest, tänasest ja homsest räägivad Jaani Lastemaja juhataja Mirjam Tiitus ning koguduse õpetaja Marko Tiitus.

Mirjam Tiitus rõhutab: „Jaani Lastemaja on kujunenud tunnustatud lapsehoiuks ning oleme kaalunud mõtet asutada Viljandisse kristlik lasteaed. Kuna sel hooajal on olnud meil kõik 20 kohta täidetud, näitab see, et väärtuspõhisel lapsehoiul on tulevikku nii Viljandis kui Eestis laiemalt.  Praegu  jätkame siiski 2-rühmalise lapsehoiuna, mis toimib sisuliselt lasteaiana. 1. aprillil avame registreerimise uueks hooajaks ning seetõttu on mõttekojas osalema oodatud eriti need lapsevanemad, kes kaaluvad oma lapse Jaani Lastemajja toomise võimalust.“

 

Lähem info:


Mirjam Tiitus

Jaani Lastemaja juhataja

tel 53 442 412

e-post: 

← kõik uudised   ↑ üles
Pikk 6, 71003 Viljandi  | viljandi@eelk.ee