Avaleht
Uudised
Viljandi praostkond
Juhid ja töötegijad
Kogudused
Vaimulikud
Jumalateenistused
Leer
Kiriklikud talitused
Muusika
Traditsioonid
Koostööpartnerid
Jutlused ja tekstid
Galerii
 
 
UUDISED
EELK VILJANDI PRAOSTKONNA SINOD HELMES
17. aprillil 2019

Sinod algas jumalateenistusega Helme kirikus, kus jutlustas peapiiskop Urmas Viilma, ning jätkus ühise lõunasöögi ja koosolekuga. Sinodil tehti kokkuvõtteid lõppenud aastast. Praost Marko Tiitus, kes vahetult enne sinodit külastas kõiki praostkonna kogudusi, ütles: „Pilt on lootusrikas. Kõigis praostkonna kogudustes tehakse pühendunud ja head tööd.“  Praosti hinnangul on kiriku ja koguduste mõju avalikus elus viimastel aastatel kasvanud. „Paljudes kogudustes tegeletakse kogukonda siduvate ettevõtmiste või teenuste pakkumisega, olgu näitena nimetatud Pilistvere koguduse suvekohvik „Ingel“, Viljandi Jaani koguduse lapsehoid, Viljandi Pauluse koguduse supiköök või Kolga-Jaani koguduse pühapäevakool, mis toimub kohaliku kooli huviringina.“

Praostkonna aasta töötegija aunimetuse pälvis Tuuliki Jürjo, kes tegutseb organistina Viljandi Jaani, Pauluse ja Paistu kogudustes, on praostkonna muusikasekretär ning tegeleb aktiivselt kontserdite korraldamisega. Möödunud aastal anti Jürjo ettevõtmisel välja CD „Viljandi viisivihik“, millel kõlavad kõigi Viljandi praostkonna kirikute orelid. Niisugune ü kahe praostkonna oreleid tutvustav helikandja on Eestis senini ainulaadne. Tuuliki Jürjo on ka Kirikumuusika Liidu juhatuse esimees.

Viljandi praostkonna kiriku sõbra tiitli koos sellega kaasneva nahkköites perepiibliga andis praost Marko Tiitus üle Viljandi Muuseumi direktor Jaak Pihlakule. Pihlak on aastate jooksul teinud koostööd paljude praostkonna koguduste ja vaimulikega, nõustades neid kohaliku kihelkonna koduloo uurimisel ja jäädvustamisel ning Vabadussõjas langenud kangelaste mälestuse jäädvustamisel. Praost Marko Tiitus ütles, et Pihlak on paljude Eesti ja Viljandimaa kultuuriloos oluliste isikute mälestuse tähistamise algataja ning kaasanud sinna alati ka kiriku esindaja. „Väärtused, mida Pihlak oma missiooni täitmisel esindab, on paljuski ka kiriku väärtused,“ rõhutas praost.

Sinod valis praostkonnale järgmiseks neljaks aastaks uued juhid. Peapiiskop Urmas Viilma ettepanekul jätkab Viljandimaa praostina Marko Tiitus, kes on selles ametis olnud viimased 12 aastat ning pälvis sinodi üksmeelse toetuse. Abipraostina jätkab Põltsamaa koguduse õpetaja Markus Haamer, praostkonna nõukogu liikmeteks valiti Taivo Lehesmets, Tarmo Loodus ja Ene Saar.

Peapiiskop Urmas Viilma rõhutas oma sõnavõtus sinodi liikmetele, et praegune aeg on kiriku tegevuse jaoks ülisoodsus. „Ei ole mingeid piire ega raame, mis takistaksid meil oma tööd teha, Kristust kuulutada ja rahvast teenida. Seda raamide või piiride puudumist tuleb meil kõigil kasutada, et minna inimeste juurde,“ sõnas peapiiskop.

Viljandi praostkonnas on 14 kogudust, lisaks Viljandi maakonna kogudustele Jõgeva maakonnas paiknevad Põltsamaa kogudus ning Valga maakonnas paiknevad Helme ja Taagepera kogudused. Sinod on praostkonna koguduste esinduskogu, kuhu kuuluvad kõigi koguduste vaimulikud ning igast kogudusest valitud kaks saadikut.

 

← kõik uudised   ↑ üles
Pikk 6, 71003 Viljandi  | viljandi@eelk.ee