Avaleht
Uudised
Viljandi praostkond
Juhid ja töötegijad
Kogudused
Vaimulikud
Jumalateenistused
Leer
Kiriklikud talitused
Muusika
Traditsioonid
Koostööpartnerid
Jutlused ja tekstid
Galerii
 
 
UUDISED
HELMUT MÕTSNIK 10.07.1927-11.08.2019

Helmut Mõtsnik 10.07.1927-11.08.2019 11. augustil lahkus ajast igavikku kauaaegne pedagoog, koolijuht ja vaimulik Helmut Mõtsnik. Helmut Mõtsnik sündis 10.07.1927 Pärnumaal Saarde kihelkonnas Pati vallas taluperes, 1930. aastal asusid vanemad asundustalu pidama Viljandimaale Karksi valda. Alghariduse omandas ta Nuia ja Longi algkoolides, korduvalt on Helmut meenutanud lapsepõlvekodus valitsenud kristlikku meelsust ja eriti isa Ottolt kaasa saadud usulist hingelaadi ja püsivat huvi usuteaduslike küsimuste vastu. 1942-43 õppis Helmut Abja Gümnaasiumis ja 1943-46 Viljandi Maagümnaasiumis. 1946 asus Helmut Mõtsnik õppima Tartu Riikliku Ülikooli õigusteaduskonnas, kust ta 1951. aastal rektori käskkirjaga eksmatrikuleeriti, tuues põhjuseks nõukogude-vastase meelsuse, peale Stalini surma jätkas õpinguid kauguõppes ja lõpetas õigusteaduskonna juristi erialal 1958. Samal ajal ilmnes ka Helmuti sügavam huvi teoloogia vastu. Ta leeritati 27.06.1948 Karksi Peetri kirikus Karksi Peetri kirikus ning proovis juba samast sügisest õppida teoloogilisi aineid Tallinnas EELK Usuteaduse Instituudis, kuid eksamite sooritamiseni toona ei jõudnud. 1952-53 töötas Helmut Mõtsnik Riikliku Kindlustuse vaneminspektorina Märjamaal ja Rakveres. 26.juulil 1952 abiellus Helmut Leeve Maidrega, kellega koos asus 1953. aasta sügisel Viljandimaale. Alates 1954. aasta sügisest töötas ta algklasside, matemaatika ja kehalise kasvatuse õpetajana Raudna 7-klassilises koolis. 1961-87 oli Helmut Mõtsnik Holstre Kooli direktor, õpetades samas koolis ajalugu ja geograafiat, pensionile jäädes jätkas ta veel kolm aastat töötamist Holstre Kooli õpetajana. 1988. aastal jätkas Helmut Mõtsnik nooruses alustatud õpinguid EELK Usuteaduse Instituudis ning ordineeriti 6.juunil 1990 Piiskoplikus Toomkirikus EELK diakonõpetajaks. 1990-97 oli ta EELK Suure- Jaani ja Kõpu koguduste õpetajana ning määrati 70-aastaseks saades emerituuri. Vanaduspuhkusel olles jätkas Helmut Mõtsnik aktiivset kiriku- ja ühiskonnaelus osalemist, pidades - ajalehtedele Eesti Kirik ja Sakala. Pikaajalise koolijuhi ja vaimulikuna olid Helmutile eriti lähedased Eesti rahva usulise hariduse ja kooli religiooniõpetusega seonduvad teemad. Kuni elu lõpuni oli Helmut füüsiliselt aktiivne ja sportlik ning osales veel tänavu Viljandi Rattaklubi korraldatud jalgrattamatkadel. Helmut ja Leeve Mõtsniku abielu kestis 67 aastat, neil on pojad Kalle ja Ilmar, viis lapselast ja kümme lapselapselast. Helmut Mõtsnikku on autasustatud Viljandi Maavalitsuse tänukirja ja EELK teeneteristi III järguga. Lähedased, sõbrad ja ametikaaslased jäävad Helmutit mäletama kui erakordselt vitaalset, teotahtelist, laia silmaringiga ning muhedat vaimuinimest, kelle kutsumuseks oli olla Õpetaja nii koolis, kirikus kui elus. Ta oli elavaks illustratsiooniks oma sõnadele: „Pika ea võti on tunnetada oma elus Jumala juhtimist ja hoida püsiühendust oma Loojaga.“ Mälestus õigest jääb õnnistuseks (Õp 10:7) Igavene rahu, anna talle, Issand, ja kustumatu valgus paistku talle.

← kõik uudised   ↑ üles
Pikk 6, 71003 Viljandi  | viljandi@eelk.ee