Avaleht
Uudised
Viljandi praostkond
Juhid ja töötegijad
Kogudused
Vaimulikud
Jumalateenistused
Leer
Kiriklikud talitused
Muusika
Traditsioonid
Koostööpartnerid
Jutlused ja tekstid
Galerii
 
 
UUDISED
EELK KONSISTOORIUMI KORRALDUSED SEOSES COVID-19 PANDEEMIAGA

EELK KONSISTOORIUMI UUENDATUD KORRALDUSED SEOSES COVID-19 PANDEEMIAGA

3. märts 2021

  • Vabariigi Valitsuse uued piirangud kirikutele hakkavad kehtima kolmapäevast, 3. märtsist. Lähtuvalt uutest korraldusest muutis kirikuvalitsus oma 2. märtsi istungil ka seni kirikus kehtestatud korraldusi ja viis need kooskõlla riigis kehtestatud piirangutega. Kirikuvalituste korralduste täistekst on leitav allpool, kuid muuhulgas hakkavad kehtima EELK kogudustes ja kiriku asutustes järgmised regulatsioonid:

  • jätkata tavapärast kogudusetööd arvestades kehtestatud meetmetega COVID-19 leviku takistamiseks;

  • kirikud on soovitav hoida avatud, et inimesed saaksid viibida isiklikus palves, süüdata küünlaid ja kõneleda vaimulikuga;

  • teadvustada ja selgitada inimestele, et usuvabaduse põhimõttest lähtuvalt on kõigil oma usku praktiseerida, sealhulgas õigus pihile ja armulauale;

  • siseruumides on lubatud mitteavalikud eraviisilised vältimatud ametitalitused, sealhulgas matusetalituste läbiviimine koos lähedastega järgides nakkusohu vähendamiseks 2+2 põhimõtet, desinfitseerimise ja maski kandmise kohustust;

  • siseruumides ei ole lubatud pidada avalikke jumalateenistusi, kontserte, koosolekuid ning muid avalikke usulisi talitusi ja üritusi. Samuti ei ole siseruumides lubatud organiseeritud grupitegevused lastega, noortega, täiskasvanutega, sh eakatega, samuti huvitegevus, täiendkoolitus ja täiendõpe, sh pühapäevakoolitöö, leeritöö, piiblitunnid, jms. Nimetatud piirangud ei puuduta veebiülekandena korraldatavaid jumalateenistusi ja muid kiriklikke üritusi ja tegevusi, kus ei osale kedagi teist kui ülekande tegemisega seotud isikud;

  • välitingimustes on kõik eelpool loetletud tegevused lubatud, välja arvatud ajavahemikus 21.00 kuni 6.00 tingimusel, et osalejate arv ühes rühmas ei oleks suurem kui 10 inimest, sealhulgas juhataja. Tagatud peab olema, et kokku ei puututa teiste rühmadega.

Muus osas on kirikuvalitsuse korraldused paljuski sarnased varasemale. “Olukord viiruserindel lähinädalatel veel ei parane. Pidevalt peame hindama, kas kodust väljumine ja teiste inimestega kohtumine kaupluses, ühistranspordis ja kirikus väärib viirushaigusega kokkupuutumise ja haigestumise riski võtmist. Tõsine olukord tähendab ka seda, et mitmel järjestikusel pühapäeval kuni märtsikuu lõpuni ei ole võimalik jumalarahval ühise kogudusena kirikutesse koguneda. Jumal üksi teab, kas saame aprillikuu alguses jumalateenistustega tähistada ees ootavaid suurde nädala pühi ja ülestõusmispüha hommikut või mitte,” tõdes peapiiskop Urmas Viilma vaimulikele saadetud kirjas.

← kõik uudised   ↑ üles
Pikk 6, 71003 Viljandi  | viljandi@eelk.ee