Avaleht
Uudised
Viljandi praostkond
Juhid ja töötegijad
Kogudused
Vaimulikud
Jumalateenistused
Leer
Kiriklikud talitused
Muusika
Traditsioonid
Koostööpartnerid
Jutlused ja tekstid
Galerii
 
 
UUDISED
PEAPIISKOPI PÖÖRDUMINE VAIMULIKE NING KOGUDUSTE POOOLE

Head vaimulikud, koguduste juhatuste liikmed ja kaastöölised!

Vabariigi Valitsus on 3. märtsil taaskord muutnud eelmise nädala korraldusi. Meie jaoks on muutunud üks nüanss, mis puudutab välitingimustes tegutsemist. Eelmistes korraldustes olid välitingimustes lubatud tegevused 10-liikmelistes rühmades tingimusel, et kokku ei puututa teiste rühmadega. Kõige värskemate korraldustega võib endiselt välitingimustes korraldada tegevusi 10-liikmelise rühmaga, kuid tingimusel, et kokku ei puututa teiste inimestega. Uute korralduste kohaselt ei või siis moodustada enam mitut 10-liikmelist rühma, vaid töö on lubatud ainult ühe 10-liikmelise rühmaga.

Mitmed vaimulikud on viimastel päevadel pöördunud konsistooriumisse ja küsinud, kas valimisi võib läbi viia internetikoosolekul juhul, kui kasutatakse salajase hääletamise funktsiooni, näiteks sellist, mis oli kasutusel ka sügisesel kirikukogu istungil. Meie kirikuseadustik hetkel seda ei võimalda, kuid kirikuvalitsus otsustas siin teha siiski pandeemiast lähtuvalt erandi ja lubada nii koguduste juhtorganite koosolekutel, kui ka praostkonna sinoditel teatud tingimustel tehnilisi vahendeid kasutades ka hääletada. EELK Konsistooriumi OTSUS: COVID-19 pandeemia tingimustes lubada erandkorras koguduste juhtorganitel (täiskogul, nõukogul ja juhatusel) ja praostkondade sinoditel salajasi hääletamisi läbi viia kokku tulemata ja tehnilisi vahendeid kasutades tingimusel, et: - kõik koosolekul hääleõigusega osalejad on sellise hääletamisviisiga nõus; - kõiki hääletamisel osalevaid isikuid on võimalik tuvastada; - hääletamistulemus on salajane ja anonüümne; - hääletamistulemus (hääleõigusega koosolekul osalenute arv, hääletusel osalenute ja mitteosalenute arv, poolt- ja vastuhäälte arv) on võimalik salvestada (nt ekraanipilt, väljatrükk, vms) protokollile lisamiseks ja järelevalve teostamiseks. Samuti otsustas konsistoorium esitada juba kevadisele kirikukogule Kirikuseadustiku muudatusettepaneku, et senine piirang seadusest kõrvaldada ning tulevikus võimaldada viia läbi ka elektroonilisi koosolekuid koos salajase hääletamisega. Loodan, et see erisus võimaldab valimistega edasi liikuda vähemalt kõikjal seal, kus tehniline suutlikkus on olemas. Julgen soovitada ka küsida nõu õpetaja Toomas Nigolalt (toomas.nigola@eelk.ee), kes korraldas sügisesel kirikukogul salajasi hääletamisi. ,

Annan ka teada, et Töötukassa nõukogu on esitanud eile Vabariigi Valitsusele ettepaneku hüvitada piirangutest puudutatud ettevõtetele, sealhulgas kirikutele ja kogudustele märtsi töötasu. Loodetavasti see ka nõnda läheb ja Vabariigi Valitsus ettepanekut toetab. Täpsem info ettepaneku ja toetuse taotlemise kohta on SIIN. Kui valitsus peaks Töötukassa ettepanekut toetama ja kirikud ja kogudused jäävad loendisse, siis on võimalik nendes kogudustes, kus töötasu jääb märtsis välja maksmata suuremas summas kui 200 eurot, võimalik seda toetust taotleda kuni 1000 euro ulatuses. Selle toetuse saamiseks tuleb täita teatud tingimused, mis veel täpsustuvad. Selle toetuse taotlemist ei korralda konsistoorium, vaid kõik kogudused ja asutused iseseisvalt. See ei puuduta vaimulikke, kes saavad teenistustasu konsistooriumi kaudu.

Rahulikku paastuaja jätku ja õnnistust soovides +Urmas Viilma Peapiiskop

← kõik uudised   ↑ üles
Pikk 6, 71003 Viljandi  | viljandi@eelk.ee